Viimased uudised

Muuga terminali resertifitseerimise välisaudit

2016 aasta septembris toimus AS DBT Muuga terminalis järjekordne rahvusvahelise standardi ISO 9001: 2008 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimise välisaudit, a thousand viis läbi AS Metrosert.

Käesoleval aastal, 5 september 2017 toimus kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimistsükli raames AS Metrosert'i audiitorite esimene kontrollvisiit AS DBT Muuga terminalis, mis oli kooskõlas eelnevalt koostatud välisauditite toimumise plaanile.

Nimetatud kontrollaudit näitas, and kvaliteedijutimise süsteem Muuga terminalis jätkuvalt vastab ISO 9001: 2008 standardite nõuetele saddle kasutamise raames.

Audit ei tuvastanud ühtegi mittevastavust. Sellest tulenevalt oli antud audiitorite poolt soovitus jätkata ISO 9001: 2008 standard vastava sertifikaadi toimimist.

 Audit näitas, and kvaliteedijutimise süsteem on uuendatud ning vastab standard ISO 9001: 2008 nõudmistele. Edukalt on realiseeritud muudatused terminali vastutusvaldkondades. Süsteemi oluline osa oli muudetud ja korrigeeritud seoses struktuursete muudatustega ettevõttes, mis tulenesid kahe firma, AS DBT ja AS BCT ühinemisest 01.03.2016. Juhtkonnapoolne kontroll on terviklik. Klientide poolt ei olnud esitatud ühtegi kaebust, reklamatsiooni ning teenuste kvaliteediga ühtegi probleemi ei tuvastatud. Visiidi käigus terminali territooriumi visuaalne läbivaatus ei tuvastanud ühtegi kõrvalekallet kvaliteedistandardi ISO 9001: 2008 nõuetest.