Viimased uudised

Muuga terminali resertifitseerimise välisaudit

2016 aasta septembris toimus AS DBT Muuga terminalis järjekordne rahvusvahelise standardi ISO 9001: 2008 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimise välisaudit, a thousand viis läbi AS Metrosert.

Käesoleval aastal, 5 september 2017 toimus kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimistsükli raames AS Metrosert'i audiitorite esimene kontrollvisiit AS DBT Muuga terminalis, mis oli kooskõlas eelnevalt koostatud välisauditite toimumise plaanile.

Nimetatud kontrollaudit näitas, and kvaliteedijutimise süsteem Muuga terminalis jätkuvalt vastab ISO 9001: 2008 standardite nõuetele saddle kasutamise raames.

Audit ei tuvastanud ühtegi mittevastavust. Sellest tulenevalt oli antud audiitorite poolt soovitus jätkata ISO 9001: 2008 standard vastava sertifikaadi toimimist.

 Audit näitas, and kvaliteedijutimise süsteem on uuendatud ning vastab standard ISO 9001: 2008 nõudmistele. Edukalt on realiseeritud muudatused terminali vastutusvaldkondades. Süsteemi oluline osa oli muudetud ja korrigeeritud seoses struktuursete muudatustega ettevõttes, mis tulenesid kahe firma, AS DBT ja AS BCT ühinemisest 01.03.2016. Juhtkonnapoolne kontroll on terviklik. Klientide poolt ei olnud esitatud ühtegi kaebust, reklamatsiooni ning teenuste kvaliteediga ühtegi probleemi ei tuvastatud. Visiidi käigus terminali territooriumi visuaalne läbivaatus ei tuvastanud ühtegi kõrvalekallet kvaliteedistandardi ISO 9001: 2008 nõuetest. 

AS DBT Muuga terminali kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimine

16.08 - 17.08.2016 toimus AS DBT Muuga terminalis kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimisaudit, mis viidi läbi AS Metrosert audiitorite poolt. 

Organisatsioonis järgitakse kehtestatud kvaliteedipoliitikat ning kvaliteedieesmärkide täitmist jälgitakse regulaarselt. 
 
AS DBT-s töötab erialaselt pädev personal. Ettevõttes on tagatud tööks vajalik töökeskkond ja infrastruktuur. Ettevõtte põhitegevuse planeerimine, info edastamine, protsesside ja teenuse seire ning mõõtmine toimub operatiivselt. Tööprotsessid toimivad ohjatult. Klientide tagasiside organisatsiooni tegevusele on hinnatud väga heaks. 
 
Organisatsioonis rakendatud juhtimissüsteem toimib jätkuvalt vastavuses standardi nõuetega. Ettevõtte enda poolt kehtestatud ja rakendatud nõuded on mõjusad ning panustavad organisatsiooni poliitika ja eesmärkide saavutamisse. 
 
Audiitorite seisukoht on, et kvaliteedijuhtimissüsteemi on ajakohaselt arendatud ja parendatud. Auditi käigus mittevastavusi ei fikseeritud. 
 
Rõõmu sügavaimaks väljenduseks on midagi teha!  William Shakespeare (1564 - 1616) Troilus ja Cressida

Teadeanne AS DBT ja AS BCT ühinemisest

Teavitame meie kliente ja partnereid, et 1. märtsil 2016.a. toimus ametlik AS DBT (registrikood 10237594) ja AS BCT (registrikood 11258902) ühinemine.
Ühendatud ettevõtte nimeks on AS DBT. Ühinemisprotsessis AS DBT oli ühendav äriühing, mis tähendab et ta on AS BCT kõikide õiguste ja kohustuste täielik õigusjärglane.

Seega, alates 1.märtsist 2016 ühendatud ettevõttel AS DBT on 2 terminali: DBT terminal Muuga sadamas ja BCT terminal Sillamäe sadamas.

Ühendatud ettevõtte AS DBT juriidiliseks aadressiks on:
Koorma 13, Haabneeme, Viimsi vald, harjumaa, 74115, Eesti Vabariik.
Ühendatud ettevõtte keskkontori posti aadressiks on:
Narva mnt 7D, A-korpus, 10117, Tallinn, Eesti Vabariik.
Terminalide postiaadressid, samuti kontaktnumbrid on jäänud samaks.

Jääme lootma edaspidisele viljakale koostööle.

AS DBT juhtkond

Juulis 2015 anti välja uus Viktor Skorobogatovi teatmik Kaalium ja kaaliumväetised. Ümberlaadimine meresadamate terminalides

Hr Viktor Skorobogatovi, keemik-tehnoloogi poolt koostatud uus väljaanne on ilmunud: Kaaliumväetise teatmik.

Sisukokkuvõte

Teatmiku põhisisuks on kaaliumväetised.  Samuti on teatmikus välja toodud mineraalväetiste tootmise-tarbimise prognoos maailmas ning mineraalväetiste bilanss makroelementide osas (keemilised ained: lämmastik, fosfor, kaalium kuni aastani 2017).  Teatmik sisaldab keemiaelementide omaduste iseloomustust, näitab väetistes sisalduvate keemiaelementide mõju taimede arengule ja inimorganismidele.  Tuuakse välja mineraalväetiste üldklassifikatsioon, füüsilised ja keemilised omadused, väetiste laadimisvõimalused Vene Föderatsioonis ja Euroopa Liidus ning EL-s kehtivad proovide võtmise ja keemilise analüüsi meetodid.  Eraldi peatükid on pühendatud kaaliumsooladele, nende kaevamise viisidele, kaaliumiühendite tootmisele ning ohutuse nõuetele kaaliumväetiste käitlemisel.  Tuuakse näiteid kaaliumväetiste klassifikatsiooni ja markeeringu osas ÜRO ja GHS süsteemides. On esitatud viisid ja vahendid  mineraalväetiste transportimiseks ja ümberlaadimiseks puistkaubana ja pakitud kujul (konteinerid, bigbagid) raudtee-, vee- ja maanteetransportiga.  Käsitletakse väetiste ladustamise tingimusi puistena kinnistes telk- ja kupliladudes ning pakituna avatud hoiuplatsidel. Välja on toodud väetiste füüsiliste näitajate ja ladustamise tingimuste mõju väetiste kvaliteedile ja  ladustamiskestusele.  Käsitletakse tehnoloogilisi skeeme ja seadmeid pneumotranspordisüsteemide võimalikuks rakendamiseks sadama terminalis disperssete (tolmu- ja peenkristalsete) mineraalväetiste ümberlaadimiseks.  Teatmiku 30 lisas on toodud vajalik tehnoloogiline informatsioon mineraalväetiste käitlemisel, s.h. rahvusvaheliste ÜRO ja GHS süsteemide andmed ohtlike- ja keemiakaupade klassifitseerimise ja markeerimise osas,   rahvusvaheline mõõtühikute süsteem, mineraalväetiste nimetused Euroopa Liidu 15 keeles.

Teatmik on mõeldud laiale spetsialistide ringile erineva profiiliga meresadama terminalides, mis tegelevad kaalium- ja muude väetiste ümberlaadimisega, samuti sürveierteenuse osutajatele ning sadamate teenindusteenuste osutajatele. Teatmiku sisu pakub suurt huvi mineraalväetisi tootvate ettevõtete spetsialistidele. Samas saab teatmikku kasutada spetsialiste ettevalmistamiseks ja koolitusteks, kes töötavad mineraalväetisi tootvates ettevõtetes ja mereterminalides.

22 peatükki, 511 lehekülge, tabelid, tehnoloogilised skeemid, fotod.

ISBN 978-9949-38-185-2

Teatmiku sisukord

Sisukokkuvõte, lk.2
Eessõna, lk.3.
Autori pöördumine, lk.4

Osa I. Keemiaelementide üldloomustus

Peatükk 1. Keemiaelemendid looduses, lk.12
Peatükk 2. Keemiaelemendid Elementide perioodilisussüsteemis, lk.16
Peatükk 3. Keemiaelemendid taimedes, lk.29
Peatükk 4. Keemiaelemendid elusorganismis, lk.56

Osa II, Väetiste üldloomustus

Peatükk 5. Väetiste üldklassifikatsioon, lk.145
Peatükk 6. Mineraalsete puistväetiste iseloomustus, lk.165
Peatükk 7. Väetiste füüsiliste- ja keemiliste omaduste inspekteerimismeetodid (näidised) lk.188

Osa III. Keemiaelement kaalium ja selle ühendid

Peatükk 8. Kaaliumi omadused, tootmine, rakendamine, lk.223
Peatükk 9. Kaaliumühendid, lk.228
Peatükk 10. Kaaliumsoolade varud ja kaevandamine, lk.263
Peatükk 12. Kaaliumväetised, lk. 273
Peatükk 13 Kaaliumväetiste tootmise meetodid, lk. 293
Peatükk 14 Ohutus kaaliumväetiste käitlemisel, lk.306

Osa IV. Mineraalväetiste transportimine, ladustamine, pakendamise vahendid

Peatükk 15. Mineraalväetiste transportimine, lk.315
Peatükk 16. Mineraalväetiste ümberlaadimine puistena, lk.344
Peatükk 17. Mineraalväetiste ladustamine puistena ja pakituna, lk. 353

Osa V. AS DBT-BCT väetiste ümberlaadimise võimsuse arendamine  

Peatükk 18. Kaaliumväetiste terminal, lk.381
Peatükk 19. Disperssete väetiste ümberlaadimine pneumotranspordiga, lk.390

Osa VI.  Teatmematerjal

Peatükk 20. AS DBT terminalis väetiste ümberlaadimise fotod, lk.404
Peatükk 21. Lisad, lk.412
Peatükk  22. Retsensioonid, bibliograafia, normatiivdokumendid, viited, lk.518

 

Amuuri kutsikate nimepäev.

 

19. juulil kell 12:00 Tallinna loomaaias toimus pidulik üritus, kus avaldati meie hoolealuste leopardide Darla ja Freddi 3. aprillil sündinud viienda pesukonna nimed. Need on kaks tüdrukut ja poiss. AS DBT pakkus ühele tüdrukule sümboolse nime Muusi, mis on sõnade Muuga ja Sillamäe lühend. Teisele tüdrukule valis nime Akron. Tema sai Doraks. Poisi nime Freddo valis Tallinna Loomaaed.
Meie koostöö loomaaiaga jätkamise kinnituseks sai vaderileping, millele kirjutasid alla Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juht Alar Lõhmus ja AS DBT juhatuse esimees Aleksandr Volohhonski.
Kuna päeval kiisud enamasti magavad, Muusi, Dora ja Freddo oli nähtavad ainult suurtel fotoportreedel.
Üritusel rääkisid Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal ja tuntud bioloog Aleksei Turovski sellest, kuidas ja mida teevad loomaaiad kogu maailmas, et säilitada ohustatud loomaliike, s.h. uhkete ja toredate fauna esindajate leopardide elust.
Nii täiskasvanud, kui ka lapsed veetsin suurepäraselt aega, vastates leopardidele pühendatud viktoriini küsimustele, saades auhindu. Peo lõpus igaüks või maiustada spetsiaalselt sellele üritusele küpsetatud kringli ja karastusjookidega.

 

  

 

Tallinna loomaaia amuuri leopard Darlal sündisid öösel pojad

Tallinna loomaaia amuuri leopard Darlal sündis täna öösel kaks poega ning hommikul pärast kella 10 sündis veel kolmaski. Darla jaoks on tegu juba viienda pesakonnaga.Leopardide vaderiks on AS DBT.

Veebikaamera .....

AS DBT terminalil on edukalt lõpetatud kolme uue kuppel-lao ehitusprojekt

AS DBT territooriumil Muuga sadamas, kus ettevõte on tegutsenud juba 17 aastat, on edukalt lõpetatud kolme uue kuppel-lao ehitusprojekt. Sellega on joon alla tõmmatud järjekordsele arendusprojektile, mille eesmärk on klientide teeninduskvaliteedi tõstmine.

Projekti elluviimise tulemusena on meie terminal nüüd võimeline võtma vastu samaaegseks ladustamiseks kuni 192 000 tonni mineraalväetisi puistekaubana. See suurendab oluliselt terminali läbilaskevõimet ja igaaastast ümberlaaditava kauba mahtu.  Kolme uue lao olemasolu lubab AS DBT terminalil laiendada töödeldava kauba valikut ning nomenklatuuri, garanteerides seejuures  nende lahusolekus hoiustamise ning kauba omaduste ning kvaliteedi säilivuse. Ja seda kõike klientidele osutatavate teenuste kõrge taseme säilitamise tingimuste raames.

Vaatamata Balti mere sadamate ja sadamaterminalide vahelisele rahvusvahelise konkurentsi jätkuvale tõusule on AS DBT kindlalt mineraalväetiste ümberlaadimise ning ladustamise valdkonna liidrite hulgas. Meie põhitähelepanu on alati suunatud klientide teenindamise valdkonna arendamisele ning täiustamisele. 

AS DBT hoolealune Tallinna loomaaias, leopardikutsikas Akra, alustab iseseisvat elu

Laupäeval, 23. novembril 2013, kell 12 toimus Tallinna loomaaias lahkumispidu: esimene eelmise aasta kevadel sündinud kolmest amuuri leopardikutsikast, Akra, valmistus alustama iseseisvat elu j lahkuma uude elukohta. 

Tallinna loomaaed koos amuuri leopardide vaderi, meie partneri AS DBTga ja Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga kutsusid oma sõpru ärasaatmispeole, mis toimus põhjavärava juures tuulikuplatsil. Just selle sündmuse tarvis püstitatud soojas telgis räägis leopardi-juttu zooloog Aleksei Turovski ning jagati informatsioon amuuri leopardi, kui maailma ühe ohustatuima loomaliigi kohta (vabas looduses on amuuri leoparde jäänud järele mitte rohkem, kui mõnikümmend isendit). Lapsi ootasid telgis viktoriin koos auhindadega ning natuke maiustusi.  

Esimese kutsikana lahkub Tallinnast Akra, kelle uueks koduks saab juba sel nädalal Moskva loomaaed. Teised kaks kutsikat, Freya ja Vlada, jäävad esialgu paigale. Lahkumispidu oli ühtlasi ka uute ootuste algus: kutsikate super-emana tuntud Darla ja tema kaasa Freddi saavad jälle üle pooleteise aasta omavahel kokku, et panna algus uue pesakonna võimalikule sünnile.

 

Pildid..

Suri Vladimir Volohhonski

 

Sügava kurbusega teatame, et 13. mail 2013 suri enneaegselt, 65.-al eluaastal, AS DBT pikaajaline juht Vladimir Volohhonski.
AS BT leinab ja avaldab sügavat kaastunnet hr Aleksandr Volohhonskile isa ja elutarga õpetaja hr Vladimir Volohhonski ootamatu surma puhul.

Hüvastijätt lahkunuga toimus 16. mail Tallinna Nikolai kirikus

Ta elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus ao eel.

NEKROLOOG>

The existing laboratory of DBT equipped with necessary devices

In 2005 in connection with operational necessity it was decided to set up a mini laboratory at DBT terminal for efficient and operative determination of physical properties of cargoes and conditions of their warehousing. From January 2006 the existing laboratory equipped with necessary devices allows determining the following characteristics:

Loe edasi...

The 5-th dome-type warehouse airform was inflated

Made of tough, weather-impermiable material, the airform was attached to the ring beam footing. The airform was then inflated with dual inflator fans. The airform determines the final shape of the dome and becomes a protective cover when the dome is completed

AS DBT consider plans on construction of the 5-th dome-type warehouse in 2005

Construction of the 5-th dome-type warehouse is planned in 2005 using tried and tested technology.

Loe edasi...