Terminal

Usaldusväärsus ja töökindlus, operatiivsus ja kvaliteet ning protsessi ökoloogiline turvalisus - need on meie terminali võtmesuunad klientide vajaduste rahuldamisel.

Osutatavate teenuste kvaliteedi pideva tõstmise protsess toimib tänu kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide jõupingutustele ja ettevõtte kollektiivi ühtsustundele.

Kuppel-ladude rajamise projekt tunnistati Eesti 2001. aasta parimaks projektiks, sest see võitis Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu poolt korraldatud konkursil "Aasta betoonehitis 2001" esimese koha.

Vääriliseks tasuks saavutatud tulemuste ja oma tö pideva täiustamise eest oli AS-ile DBT 17. septembril 2001. aastal antud kvaliteedisüsteemi ISO 9001:2000 standardi sertifikaat.

Kvaliteedisüsteem on pideva järelevalve all. Terminal on edukalt läbinud akrediteeritud inspekteerimisorganite poolt korraldatavad iga-aastased auditid. 2007. aasta septembris, pärast järjekordse auditi edukat läbimist kinnitas AS DBT oma vastavust rahvusvahelise standardi kvaliteedisüsteemi n?uetele ning talle antud kvaliteedisüsteemi ISO 9001:2000 standardi sertifikaati pikendati järgmiseks kolmeks aastaks, st 2010. aasta septembrini.

AS DBT on rahvusvahelise mineraalväetiste tootjate assotsiatsiooni (IFA), mille peakontor asub Pariisis, samuti Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tallinna sadama operaatorite liidu ja Eesti Transiidiassotsiatsiooni alaline liige.

Terminali kasv jätkub aastast aastasse tänu pidevatele investeeringutele tootmisse, tehnoloogia täiustamisse ja uue tehnika juurutamisse, samuti tänu töötajate suurele professionaalsusele.